Питання та відповіді

Питання:

Який Закон визначає правові засади реалізації прав та інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг?

Відповідь:

Закон України "Проадміністративні послуги".

Питання:

Наведіть визначення терміну "адміністративна послуга".

Відповідь:

Адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи.

Питання:

Наведіть визначення терміну "суб’єкт звернення".

Відповідь:

Суб'єкт звернення– фізична особа, юридична особа, яка звертається за отриманням адміністративної послуги.

Питання:

Наведіть визначення терміну "суб’єкт надання адміністративної послуги".

Відповідь:

Суб’єкт надання адміністративної послуги – орган виконавчої влади, інший державний орган, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги.

Питання:

Наведіть граничний строк надання адміністративної послуги.

Відповідь:

Граничний строк надання адміністративної послуги не може перевищувати 30 календарних днів, у разі якщо законом не визначено граничний строк надання адміністративної послуги.

Питання:

Як, на вашу думку, вирішити проблемне питання з чергою в центрі надання адміністративних послуг?

Відповідь:

Проблемне питання з чергою в центрі надання адміністративних послуг можна вирішити за допомогою запровадження автоматизованої системи керування чергою.

Питання:

Назвіть державний уповноважений орган з питань адміністративних послуг в Україні.

Відповідь:

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Питання:

Який пакет документів треба на знесення аварійного дерева?

Відповідь:

Заява встановленого зразку

Питання:

Послуги в Центрі платні ?

Відповідь:

послуги надають безоплатно, крім тих, плату за яких передбачено законодавством