Головне управління Держпраці у Херсонській області

Назва адміністративної послуги Інформаційна картка Технологічна картка Зразки заяв
Відомча реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування детальніше
детальніше

заява юридичним

заява фізичним

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці детальніше детальніше

декларація

Видача (переоформлення, видача дублiкатiв, анулювання, подовження термiну дiї)
Дозволу на виконання робiт пiдвищеної небезпеки та на експлуатацiю (застосування) машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеної небезпеки (далi - дозвiл)
детальніше детальніше

заява
заява
юридичним

заява
заява
фізичним

заява
продовження строку дії

згода 

Видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) дозвіл на виконання робіт  підвищеної небезпеки детальніше детальніше заява
дозвіл на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки детальніше детальніше

заява

згода

Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (далі - дозвіл) детальніше детальніше

заява

згода