Головне управління Держпраці у Херсонській області

Назва адміністративної послуги Інформаційна картка Технологічна картка Зразки заяв
реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів

детальніше

детальніше

заява
юридичним

заява
фізичним

перереєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів детальніше детальніше

заява 
юридичним

заява 
фізичним

тимчасова реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів детальніше    
зняття з обліку великотонажних та інших технологічних транспортних засобів детальніше детальніше

заява 
юридичним

заява
фізичним 

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці детальніше детальніше

декларація

реєстрація

Реєстрація зміни відомостей у декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці детальніше детальніше  
Видача Дозволу на виконання робiт пiдвищеної небезпеки та на експлуатацiю (застосування) машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеної небезпеки (далi - дозвiл) детальніше детальніше

заява

Подовження строку дії Дозволу на виконання робiт пiдвищеної небезпеки та на експлуатацiю (застосування) машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеної небезпеки (далi - дозвiл) детальніше детальніше заява
Анулювання дозволу на виконання робiт пiдвищеної небезпеки та на експлуатацiю (застосування) машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеної небезпеки (далi - дозвiл) детальніше детальніше заява
реєстрація об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки в Державному реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки детальніше детальніше заява
виключення об'єкта підвищеної небезпеки з Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки детальніше детальніше заява
реєстрація декларації безпеки об'єкта підвищеної небезпеки детальніше детальніше декларація
видача свідоцтва на придбання вибухових матеріалів детальніше детальніше заява
видача свідоцтва на зберігання вибухових матеріалів детальніше детальніше заява
видача гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення  детальніше детальніше 

заява 

зразок

переоформлення гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення детальніше  детальніше 

заява 

зразок